Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongevallen Schiphol

Besluit op een verzoek om informatie over bij de Inspectie SZW gemelde bedrijfsongevallen op of rondom Schiphol, waarbij Securitas Transport & Aviation Security BV betrokken is geweest. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). 

Besluit op Wob-verzoek over bedrijfsongevallen Schiphol (PDF | 2 pagina's | 312 kB)