Besluit Wob-verzoek over Bbk-meldingen over granuliet

Deelbesluit 2 van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) op een verzoek om documenten over Bbk-melding(en) over granuliet.  Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).