Besluit op Wob-verzoek over bespreking van Wob en artikel 68 Grondwet in Secretarissen-Generaal Overleg

Besluit op een verzoek om informatie bespreking van de Wob en artikel 68 van de Grondwet in het Secretarissen-Generaal Overleg (SGO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over bespreking van Wob en artikel 68 Grondwet in Secretarissen-Generaal Overleg (PDF | 6 pagina's | 616 kB)