Besluit op Wob-verzoek over campagnebureau BKB (EZK)

Besluit op Wob-verzoek over gegunde en uitgevoerde opdrachten van de Nederlandse Rijksoverheid door campagnebureau BKB. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).