1e deelbesluit Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld

Besluit op een verzoek om informatie over (fraude met) inburgeringsgeld en de controle van de besteding van die gelden aan taalscholen. Het gaat om een verzoek aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

1e deelbesluit Wob-verzoek controle besteding inburgeringsgeld (PDF | 9 pagina's | 874 kB)

Lijst van documenten (PDF | 7 pagina's | 87 kB)