Besluit op Wob-verzoek over specifieke klachten van pupkopers

Besluit op een verzoek om informatie over specifieke klachten die de afgelopen 10 jaar zijn binnengekomen bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).