2e deelbesluit Wob-verzoek website Iedereen doet wat

Besluit op een verzoek om informatie over de consumptie van dierlijke producten met betrekking tot de website ‘Iedereen doet wat’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

2e deelbesluit en inventarisatielijst Wob-verzoek over consumptie van dierlijke producten m.b.t. website Iedereen doet wat (PDF | 14 pagina's | 3,2 MB)

Bijlagen bij 2e deelbesluit op Wob-verzoek over consumptie van dierlijke producten m.b.t. website Iedereen doet wat (PDF | 153 pagina's | 15,2 MB)