Besluit op Wob-verzoek over recente (her)benoemingen van leden van de Kiesraad

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 23 april 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek inzake recente (her)benoemingen van leden van de Kiesraad. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.