Besluit op Wob-verzoek over inspecties stalklimaat varkens

Besluit op een verzoek om informatie over inspecties stalklimaat varkens over de periode 1 april 2018 t/m 3 februari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).