Besluit op Wob-verzoek over nader onderzoek vliegtuigongeval Faro

Besluit op een verzoek om informatie over de brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) over het nader onderzoek vliegtuigongeval Faro. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).