Besluit Wob-verzoek melding mondkapjes en consumpties restaurant

Besluit op een verzoek om informatie over een melding met betrekking tot mondkapjes en consumpties (…) van een bezoeker aan Restaurant 't Berghuis te Amerongen, die SZW via de afdeling inspectie zou hebben voorgelegd aan gemeente Utrechtse Heuvelrug en welke aanleiding zou zijn tot de vooraanschrijving. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek melding mondkapjes en consumpties restaurant (PDF | 3 pagina's | 1,9 MB)

Lijst van documenten (PDF | 1 pagina | 75 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 8 pagina's | 6,2 MB)