Besluit op Wob-verzoek over subsidieverstrekking aan stichting calamiteitenfonds mijnwaterschade Limburg

Besluit op een verzoek om informatie over subsidieverstrekking aan stichting calamiteitenfonds mijnwaterschade Limburg. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).