Besluit Wob-verzoek lobby particuliere woningbeleggers

Besluit op een verzoek om informatie over de lobbyactiviteiten van particuliere vastgoedbeleggers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).