Besluit Wob-verzoek inzake Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP)

Naar aanleiding van een verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur met betrekking tot het zogeheten Ketenwerkprocesdocument Levenslanggestraften (KWP Levenslanggestraften) is het besluit genomen om het betreffende document (gedeeltelijk) openbaar te maken en voor iedereen ter beschikking te stellen.

Wob-besluit - KWP Levenslang (PDF | 3 pagina's | 86 kB)

Wob-besluit - KWP Levenslang bijlage (PDF | 17 pagina's | 10,3 MB)