Besluit Wob-verzoek melding naleven coronamaatregelen VHD Deventer

Besluit op een verzoek om openbaarmaking van het inspectierapport dan wel het inspectieverslag dat is opgemaakt naar aanleiding van een melding met betrekking tot het naleven van de coronamaatregelen door VHD Deventer in Deventer. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek melding naleven coronamaatregelen VHD Deventer (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)

Openbaar gemaakt document (PDF | 3 pagina's | 158 kB)