Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen EZK en Duitse bondsministeries in kader van Europese Gasrichtlijn en project gasinfrastructuur Nord Stream 2 (2017-heden)

Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van EZK en de Duitse bondsministeries van Economie en Energie en Buitenlandse Zaken in het kader van de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2 in de periode 1 januari 2017 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen EZK en Duitse bondsministeries in kader van Europese Gasrichtlijn en project gasinfrastructuur Nord Stream 2 (2017-heden) (PDF | 157 pagina's | 27,5 MB)