Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen EZK en Gasunie in kader van Europese Gasrichtlijn en project gasinfrastructuur Nord Stream 2 (2017-heden)

Besluit op een verzoek om informatie over contacten tussen het ministerie van EZK en de NV Nederlandse Gasunie in het kader van de Europese Gasrichtlijn (2009/73/EC) en het gasinfrastructuurproject Nord Stream 2 in de periode 1 januari 2017 tot heden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over contacten tussen EZK en Gasunie in kader van Europese Gasrichtlijn en project gasinfrastructuur Nord Stream 2 (2017-heden) (PDF | 12 pagina's | 7,1 MB)