Besluit Wob-verzoek verlenging predicaat 'koninklijk' Shell

Besluit op een verzoek om informatie over het meest recente advies over de verlenging van het predicaat 'koninklijk' voor Royal Dutch Shell. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).