1e deelbesluit Wob-verzoek hulp en ondersteuning aan Curaçao en Aruba voor aanpak migratieproblematiek uit Venezuela

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 22 juli 2021 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek over hulp en ondersteuning van Nederland aan Curaçao en Aruba voor de aanpak van migratieproblematiek vanuit Venezuela.

Besluit (PDF | 7 pagina's | 4 MB)