Besluit Wob-verzoek DPIA wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Besluit op een verzoek om informatie over een DPIA die is uitgevoerd in het kader van de wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek DPIA wetswijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (PDF | 2 pagina's | 97 kB)

Openbaar gemaakt document (PDF | 27 pagina's | 481 kB)