Besluit Wob-verzoek exportkredietverzekering Mozambique LNG-project

Besluit op een verzoek om informatie over een exportkredietverzekering van Atradius voor het 'Mozambique LNG-project'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek exportkredietverzekering Mozambique LNG-project (PDF | 18 pagina's | 362 kB)