Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek

Beslissing op een bezwaar tegen een besluit op een verzoek van 22 april 2021 op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het verzoek ging over een onderzoek op naleving van de Wet minimumloon, de Wet arbeid vreemdelingen en de Arbeidstijdenwet dat de Inspectie SZW heeft ingesteld naar bedrijven in de gemeente Laarbeek.

Beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek (PDF | 6 pagina's | 3,1 MB)

Bijlage bij beslissing op bezwaar tegen Wob-besluit over onderzoek Inspectie SZW in gemeente Laarbeek (PDF | 3 pagina's | 299 kB)