Besluit Wob-verzoek initiatief Transitiecoalitie Voedsel en Boerenraad

Besluit op een verzoek om informatie over communicatie tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het initiatief van de Transitiecoalitie Voedsel en de Boerenraad met betrekking tot het rapport 'regie op de ruimte' en de 7 aanbevelingen daarin, en hetzelfde voor het rapport 'Naar een ontspannen Nederland'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).