1e deelbesluit Wob-verzoek Chinabeleid

Besluit op een verzoek om documenten over de beleidsnotities 'Het Nederlandse China-beleid: investeren in Waarden en Zaken' (2013) en 'Nederland-China: Een nieuwe Balans' (2019). Dit deelbesluit gaat over de notitie 'Het Nederlands China-beleid: investeren in Waarden en Zaken'. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).