Besluit (Engelstalig) op Wob-verzoek over gevoerde gesprekken PV Nederland bij EU

Besluit op een verzoek om informatie over door de Permanente Vertegenwoordiging (PV) van Nederland bij de Europese Unie (EU) gevoerde gesprekken over digitaal beleid. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (Engelstalig) op Wob-verzoek over gevoerde gesprekken PV Nederland bij EU (PDF | 3 pagina's | 203 kB)

Openbaargemaakte documenten (PDF | 2 pagina's | 118 kB)