Besluit Wob-verzoek invoering nieuwe afstandsgrens stikstofdepositie N2000-gebieden

Besluit op een verzoek om informatie over de invoering van een nieuwe afstandsgrens in de rekenmethode voor stikstofdepositie in N2000-gebieden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit en lijst van documenten (PDF | 24 pagina's | 288 kB)

Openbaar gemaakte documenten 1-25 (PDF | 121 pagina's | 14,3 MB)

Openbaar gemaakte documenten 26-50b (PDF | 122 pagina's | 25,2 MB)