Besluit Wob-verzoek onderzoek naar PostNL op grond van artikel 24 Mededingingswet

Besluit op een verzoek om documenten over het onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt naar PostNL op basis van artikel 24 van de Mededingingswet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).