Besluit Wob-verzoek machtigingen gegevensuitwisseling LTO

Besluit op een verzoek om documenten over het aantal machtigingen van de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) voor gegevensuitwisseling met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).