Besluit op Wob-verzoek inzake RIVM-briefrapport 'Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst’

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 3 februari 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over het RIVM-briefrapport 'Smaakbepalende additieven in vloeistoffen voor e-sigaretten: een voorstel voor een limitatieve lijst’. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek inzake RIVM-briefrapport (PDF | 13 pagina's | 2,7 MB)

Bijlagen bij besluit op Wob-verzoek inzake RIVM-briefrapport (PDF | 83 pagina's | 8,3 MB)