Besluit Wob-verzoek onderzoek Arbeidsinspectie bij UMC's

Besluit op een verzoek om informatie over de universitaire medische centra (UMC's). De verzoeker heeft verzocht om informatie over hoe vaak de Nederlandse Arbeidsinspectie (voor 1 januari 2022 Inspectie SZW) de laatste 5 jaar onderzoek heeft uitgevoerd binnen de UMC's en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) in het bijzonder. Daarnaast wordt er verzocht om aan te geven hoe vaak en welke straffen/sancties en/of boetes er uitgevaardigd zijn binnen de UMC's en het UMCG. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit Wob-verzoek onderzoek Arbeidsinspectie bij UMC's (PDF | 2 pagina's | 153 kB)

Openbaar gemaakt document (PDF | 1 pagina | 68 kB)