Besluit op Wob-verzoek over voortgang aanpassing regelgeving aan hogere AOW-leeftijd

Besluit op een verzoek om informatie over de voortgang van aanpassing van regelgeving aan de hogere AOW-leeftijd. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek (PDF | 4 pagina's | 147 kB)

Openbaargemaakte documenten (PDF | 6 pagina's | 403 kB)