Herziening besluit op bezwaar en herziening besluit Wob verzoek inzake antivirussoftware Kaspersky Lab B.V.

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 1 respectievelijk 3 maart 2022 een nieuw besluit en een nieuw besluit op bezwaar genomen naar aanleiding van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 19 januari 2022. Met deze besluiten is uitvoering gegeven aan deze uitspraak van de Raad van State en is een nieuw besluit genomen over de openbaarmaking op grond van de Wob van documenten over de uitfasering van gebruik van antivirussoftware van Kaspersky Lab B.V. bij de Rijksoverheid.

Herstelbesluit Wob Kaspersky (PDF | 3 pagina's | 694 kB)

Herziening besluit op bezwaar n.a.v. uitspraak Afdeling (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)

Document 1 Dreigingsanalyse Kaspersky Labs (PDF | 10 pagina's | 3,1 MB)

Document 6 Dreiging Russische Federatie via Kaspersky. (PDF | 9 pagina's | 1,3 MB)

Document 7 Dreiging Russische Federatie via Kaspersky (PDF | 2 pagina's | 229 kB)

Document 8 Dreiging Russische Federatie via Kaspersky (PDF | 10 pagina's | 986 kB)

Document 9 Dreiging Russische Federatie via Kaspersky (PDF | 2 pagina's | 233 kB)

Document 10 Implementatie RVI besluit tav Kaspersky. (PDF | 4 pagina's | 584 kB)

Document 11 Implementatie RVI besluit t.a.v. Kaspersky (PDF | 8 pagina's | 886 kB)

Document 12 Implementatie RVI besluit t.a.v. Kaspersky (PDF | 8 pagina's | 891 kB)