Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen

Besluit op een verzoek om informatie over de gesloten coffeeshopketen; specifiek om 'openheid in bestuursbeslissingen over de aanwijzing van de exacte locatie van de 'experimentele wietteler' in Almere'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over experiment gesloten coffeeshopketen (PDF | 5 pagina's | 1,1 MB)