Besluit op Wob-verzoek over Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

Besluit op een verzoek om informatie over alle documenten en correspondentie die betrekking hebben op de totstandkoming van het Certificatieschema opsporen ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit (PDF | 5 pagina's | 877 kB)

Lijst van documenten (PDF | 10 pagina's | 127 kB)