Besluit Wob-verzoek inspectierichtlijnen Arbeidstijdenwet

Besluit op een verzoek om informatie over richtlijnen van de inspectie over de Arbeidstijdenwet. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).