Besluit op Wob-verzoek over overeenkomst België en Nederland toepassing artikel 18 van het Verdrag

Besluit op een verzoek om informatie over de overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland met betrekking tot toepassing van artikel 18 van het Verdrag, Staatscourant 2018, nr. 17744. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over overeenkomst België en Nederland toepassing artikel 18 van het Verdrag (PDF | 5 pagina's | 188 kB)

Lijst van documenten (PDF | 2 pagina's | 108 kB)

Openbaar gemaakte documenten (PDF | 42 pagina's | 7 MB)