Besluit op Wob-verzoek over geluidsnormen en geluidsbelasting Schiphol 2020 en 2021

Besluit op een verzoek om informatie over de geluidsnormen en geluidsbelasting van het jaar 2020 en 2021. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).