Besluit op Wob-verzoek over vragen over schepen met niet-schoongemaakte dekken

Besluit op een verzoek om informatie over interne correspondentie naar aanleiding van vragen door een onderzoeksjournalist over regels inzake schepen die wegvaren in strijd met de geldende regels (niet schoongemaakte dekken). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).