Besluit op Wob-verzoek over voormalig Vliegveld Valkenburg

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 29 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Het betreft een verzoek inzake voormalig Vliegveld Valkenburg te Katwijk. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

Besluit op Wob-verzoek over voormalig Vliegveld Valkenburg (PDF | 26 pagina's | 3,6 MB)

Bijlage (PDF | 649 pagina's | 23,8 MB)