Besluit op Wob-verzoek inzake informatie betreffende het onderzoek van het Ministerie van Justitie en Veiligheid naar de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie betreffende encryptie en in het bijzonder de aftapbaarheid van OTT-communicatiediensten.

Besluit op Wob-verzoek en inventarislijst (PDF | 5 pagina's | 9,4 MB)

Openbaar gemaakte stukken deel 1 (PDF | 101 pagina's | 24,8 MB)

Openbaar gemaakte stukken deel 2 (PDF | 92 pagina's | 25 MB)

Openbaar gemaakte stukken deel 3 (PDF | 86 pagina's | 25 MB)

Openbaar gemaakte stukken deel 4 (PDF | 68 pagina's | 25 MB)

Openbaar gemaakte stukken deel 5 (PDF | 99 pagina's | 24,8 MB)

Openbaar gemaakte stukken deel 6 (PDF | 117 pagina's | 25 MB)

Openbaar gemaakte stukken deel 7 (PDF | 117 pagina's | 13,2 MB)