Besluit op Wob-verzoek Wet Computercriminaliteit III

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 28 april 2022 een besluit genomen op een verzoek om documenten op basis van de Wet openbaarheid van bestuur ten aanzien tot de totstandkoming van de Wet Computercriminaliteit III

Besluit op Wob-verzoek Wet Computercriminaliteit III (PDF | 6 pagina's | 3,6 MB)

Inventarislijst besluit op Wob-verzoek (PDF | 2 pagina's | 112 kB)

Alle openbaar te maken stukken wet Computercriminaliteit III (PDF | 47 pagina's | 2,4 MB)

Bijlagen artikelen Wob (PDF | 2 pagina's | 53 kB)