Besluit op Wob-verzoek inzake een e-mail van de voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting

De minister voor Rechtsbescherming heeft op 29 april 2022 een besluit genomen op een tweetal bezwaarschriften tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het besluit heeft betrekking op informatie met betrekking tot een e-mail van de voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting.

Besluit op Wob-verzoek inzake een e-mail van de voorzitter van het Expertteam Ouderverstoting (PDF | 8 pagina's | 4,4 MB)

Bijlage Wob-verzoek (PDF | 8 pagina's | 190 kB)