Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake maatwerkvliegers

De minister voor Justitie en Veiligheid heeft op 15 juni 2022 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de maatwerkafspraken 1 en 2 zoals overeengekomen tussen de bonden en de Nationale Politie.

Besluit op bezwaar Wob-verzoek inzake maatwerkvliegers (PDF | 9 pagina's | 2,8 MB)

Inventarisatielijst (PDF | 1 pagina | 149 kB)

Documenten bij Wob-besluit (PDF | 49 pagina's | 9,1 MB)