Besluit Woo-verzoek ontmanteling drugslab in gemeente Bronckhorst

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 22 juni 2023 een besluit genomen in het kader van de Wet open overheid. Het verzoek heeft betrekking op de ontmanteling van een drugslab in de gemeente Bronckhorst. Bijgaande documenten zijn (gedeeltelijk) openbaar gemaakt.