Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit over totstandkoming onderzoek moord op Peter R . de Vries en besluit om onderzoek te laten verrichten door OVV

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft op 11 juli 2023 een besluit genomen op een bezwaarschrift tegen een beslissing op een verzoek in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft informatie over de totstandkoming van het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries en het besluit om dit onderzoek te laten verrichten door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV).

Besluit op bezwaar tegen Woo-besluit over totstandkoming onderzoek moord op Peter R . de Vries en besluit om onderzoek te laten verrichten door OVV