Notitie Wob-verzoek over Air Liquide Industrie

Deze notitie beschrijft het proces rond het verzoek om informatie over Air Liquide Industrie B.V. van 29 juli 2021. Specifiek gaat het verzoek over de subsidieverlening op grond van de SDE in 2021. Het gaat om een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Notitie Wob-verzoek over Air Liquide Industrie