Notitie Wob-verzoek over Air Products Nederland

Deze notitie beschrijft het proces rond het verzoek om informatie over Air Products Nederland B.V. van 29 juli 2021. Specifiek gaat het verzoek over de subsidieverlening op grond van de SDE in 2021. Het gaat om een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Notitie Wob-verzoek over Air Products Nederland