Notitie Wob-verzoek over ExxonMobil Chemical Holland

Deze notitie beschrijft het proces rond het verzoek om informatie over ExxonMobil Chemical Holland B.V. van 29 juli 2021. Specifiek gaat het verzoek over de subsidieverlening op grond van de SDE in 2021. Het gaat om een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Notitie Wob-verzoek over ExxonMobil Chemical Holland