Notitie Wob-verzoek over Royal Dutch Shell plc

Deze notitie beschrijft het proces rond het verzoek om informatie over Royal Dutch Shell plc van 29 juli 2021. Specifiek gaat het verzoek over de subsidieverlening op grond van de SDE in 2021. Het gaat om een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Notitie Wob-verzoek over Royal Dutch Shell plc