Besluit op Wob-verzoek over rechtshandhaving Caribische landen

Besluit op een verzoek om informatie over rechtshandhaving Caribische landen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).